Strona Główna Produkty Promocje artykułów BHP Kontakt

Znaki bezpieczeństwa

    Wyświetl #  

Wyniki 1 - 100 z 164

Z-02Z1


Znak BHP "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony".
[Szczegóły produktu...]

Z-10E


Znak ewakuacyjny "Drzwi ewakuacyjne lewe".
[Szczegóły produktu...]

Z-10EOA


Znak elektryczny "Uwaga urządzenie elektryczne".
[Szczegóły produktu...]

Z-11E


Znak ewakuacyjny "Kierunek drogi ewakuacyjnej".
[Szczegóły produktu...]

Z-11G


Znak uzupełniający - gaz "Strefa 2".
[Szczegóły produktu...]

Z-121CH


Oznaczenia substancji chemicznych - kategoria niebezpieczne "Substancja bardzo toksyczna".
[Szczegóły produktu...]

Z-122CH


Oznaczenia substancji chemicznych - kategoria niebezpieczne "Substancja szkodliwa".
[Szczegóły produktu...]

Z-123CH


Oznaczenia substancji chemicznych - kategoria niebezpieczne "Substancja żrąca".
[Szczegóły produktu...]

Z-124CH


Oznaczenia substancji chemicznych - kategoria niebezpieczne "Substancja drażniąca".
[Szczegóły produktu...]

Z-125CH


Oznaczenia substancji chemicznych - kategoria niebezpieczne "Substancja niebezpieczna dla środowiska".
[Szczegóły produktu...]

Z-12E


Znak ewakuacyjny "Kierunek drogi ewakuacyjnej".
[Szczegóły produktu...]

Z-12P


Znak ochrony ppoż. "Palenie tytoniu zabronione".
[Szczegóły produktu...]

Z-130CH


Oznaczenia substancji chemicznych - kategoria niebezpieczne "Substancja stwarzająca zagrożenie biologiczne".
[Szczegóły produktu...]

Z-14P


Znak ochrony ppoż. "Niebezpieczeństwo pożaru materiały łatwo zapalne".
[Szczegóły produktu...]

Z-152CH


Znak ostrzegawczy dla materiałów niebezpiecznych "Uwaga! Substancje łatwopalne".
[Szczegóły produktu...]

Z-154CH


Znak ostrzegawczy dla materiałów niebezpiecznych "Uwaga! Substancje szkodliwe i drażniące".
[Szczegóły produktu...]

Z-155CH


Znak ostrzegawczy dla materiałów niebezpiecznych "Uwaga! Substancje żrące".
[Szczegóły produktu...]

Z-156CH


Znak ostrzegawczy dla materiałów niebezpiecznych ?Uwaga! Niebezpieczeństwo?.
[Szczegóły produktu...]

Z-16N1


Znak BHP "Stosuj odzież ochronną".
[Szczegóły produktu...]

Z-16P


Znak ochrony ppoż. "Niebezpieczeństwo wybuchu materiały wybuchowe".
[Szczegóły produktu...]

Z-17P


Znak ochrony ppoż. "Uruchamianie klap dymowych".
[Szczegóły produktu...]

Z-18E


Znak ewakuacyjny "Miejsce zbiórki do ewakuacji".
[Szczegóły produktu...]

Z-19G


Znak uzupełniający - gaz "Uwaga! Gaz nie palić".
[Szczegóły produktu...]

Z-1E


Znak ewakuacyjny "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji".
[Szczegóły produktu...]

Z-1EIA


Znak elektryczny "Wyłącznik główny".
[Szczegóły produktu...]

Z-1EOA


Znak elektryczny "Nie dotykać urządzenie elektryczne".
[Szczegóły produktu...]

Z-1G


Znak uzupełniający - gaz "Gaz".
[Szczegóły produktu...]

Z-1P


Znak ochrony ppoż. "Hydrant wewnętrzny".
[Szczegóły produktu...]

Z-1SB


Znak uzupełniający stacje benzynowe "ON".
[Szczegóły produktu...]

Z-20EIA


Znak elektryczny "Główny wyłącznik prądu".
[Szczegóły produktu...]

Z-21E


Znak ewakuacyjny "Klucz do wyjścia ewakuacyjnego".
[Szczegóły produktu...]

Z-21G


Znak uzupełniający - gaz "Butle pełne".
[Szczegóły produktu...]

Z-21P


Znak ochrony ppoż. "Suchy pion".
[Szczegóły produktu...]

Z-26O1


Znak BHP "Uwaga! Gorąca powierzchnia".
[Szczegóły produktu...]

Z-27G


Znak uzupełniający - gaz "Uwaga gaz! Zagrożenie wybuchem".
[Szczegóły produktu...]

Z-29P


Znak ochrony ppoż. "Drzwi przeciwpożarowe ZAMYKAĆ!".
[Szczegóły produktu...]

Z-2E


Znak ewakuacyjny "Wyjście ewakuacyjne".
[Szczegóły produktu...]

Z-2EOA


Znak elektryczny "Pod napięciem".
[Szczegóły produktu...]

Z-2EZA


Znak elektryczny "Nie załączać! Pracują ludzie".
[Szczegóły produktu...]

Z-2G


Znak uzupełniający - gaz "Gaz".
[Szczegóły produktu...]

Z-2N1


Znak BHP "Załóż okulary ochronne".
[Szczegóły produktu...]

Z-2P


Znak ochrony ppoż. "Gaśnica".
[Szczegóły produktu...]

Z-2SB


Znak uzupełniający stacje benzynowe "LPG".
[Szczegóły produktu...]

Z-30O1


Znak BHP "Uwaga! Niebezpieczeństwo obcięcia palców".
[Szczegóły produktu...]

Z-30P


Znak ochrony ppoż. "Drzwi przeciwpożarowe ZAMYKAĆ!".
[Szczegóły produktu...]

Z-31P


Znak ochrony ppoż."Przeciwpożarowy wyłącznik prądu".
[Szczegóły produktu...]

Z-32O1


Znak BHP "Uwaga! Zagrożenie wybuchem".
[Szczegóły produktu...]

Z-33E


Znak ewakuacyjny "Wyjście awaryjne".
[Szczegóły produktu...]

Z-34E


Znak ewakuacyjny "Ciągnąć Pull".
[Szczegóły produktu...]

Z-34G


Znak uzupełniający - gaz "Uwaga! Gaz strefa zagrożenia wybuchem z-2 nieupoważnionym wstęp wzbroniony".
[Szczegóły produktu...]

Z-34O


Znak "Uwaga! Strefa nadmiernego hałasu szkodliwa dla zdrowia".
[Szczegóły produktu...]

Z-35E


Znak ewakuacyjny "Pchać Push".
[Szczegóły produktu...]

Z-36G


Znak uzupełniający - gaz "Główny zawór gazu".
[Szczegóły produktu...]

Z-38E


Znak ewakuacyjny "Pchać".
[Szczegóły produktu...]

Z-39E


Znak ewakuacyjny "Ciągnąć aby otworzyć".
[Szczegóły produktu...]

Z-3E


Znak ewakuacyjny "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji w lewo".
[Szczegóły produktu...]

Z-3EZA


Znak elektryczny "Nie załączać!".
[Szczegóły produktu...]

Z-3NP


Nalepki przesyłkowe "Ładunek łatwo tłukący się".
[Szczegóły produktu...]

Z-3O1


Znak BHP "Uwaga! Substancje żrące".
[Szczegóły produktu...]

Z-40E


Znak ewakuacyjny "Droga ewakuacyjna".
[Szczegóły produktu...]

Z-40P


Znak ochrony ppoż."Droga pożarowa nie zastawiaj".
[Szczegóły produktu...]

Z-41P


Znak ochrony ppoż. "Brama wjazdowa nie zastawiaj".
[Szczegóły produktu...]

Z-42P


Znak ochrony ppoż. "Brama pożarowa nie zastawiaj".
[Szczegóły produktu...]

Z-43P


Znak ochrony ppoż. "Ostrożnie z ogniem".
[Szczegóły produktu...]

Z-45P


Znak ochrony ppoż. "Droga pożarowa".
[Szczegóły produktu...]

Z-47P


Znak ochrony ppoż. "Zakaz używania otwartego ognia".
[Szczegóły produktu...]

Z-48P


Znak ochrony ppoż. "Palenie tytoniu zabronione".
[Szczegóły produktu...]

Z-4E


Znak ewakuacyjny "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji w prawo".
[Szczegóły produktu...]

Z-4G


Znak uzupełniający - gaz "Zagrożenia wybuchem strefa 1".
[Szczegóły produktu...]

Z-4N1


Znak BHP "Stosuj ochronę słuchu".
[Szczegóły produktu...]

Z-5E


Znak ewakuacyjny "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę".
[Szczegóły produktu...]

Z-5G


Znak uzupełniający - gaz "Zagrożenie wybuchem strefa 2".
[Szczegóły produktu...]

Z-5N1


Znak BHP "Chroń drogi oddechowe".
[Szczegóły produktu...]

Z-5P


Znak ochrony ppoż. "Zestaw sprzętu pożarniczego".
[Szczegóły produktu...]

Z-62E


Znak ewakuacyjny "Uwaga stopień".
[Szczegóły produktu...]

Z-63E


Znak ewakuacyjny "Uwaga próg".
[Szczegóły produktu...]

Z-6E


Znak ewakuacyjny "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę".
[Szczegóły produktu...]

Z-6EZA


Znak elektryczny "Dotykanie wzbronione".
[Szczegóły produktu...]

Z-6O1


Znak BHP "Uwaga! Urządzenie do transportu poziomego".
[Szczegóły produktu...]

Z-6P


Znak ochrony ppoż. "Uruchamianie ręczne".
[Szczegóły produktu...]

Z-6Z1


Znak BHP "Zakaz wstępu ze zwierzętami".
[Szczegóły produktu...]

Z-7E


Znak ewakuacyjny "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji schodami w dół w lewo".
[Szczegóły produktu...]

Z-7EOA


Znak elektryczny "Zasilanie dwustronne".
[Szczegóły produktu...]

Z-7N1


Znak BHP "Stosuj ochronę rąk".
[Szczegóły produktu...]

Z-7Z1


Znak BHP "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony".
[Szczegóły produktu...]

Z-8E


Znak ewakuacyjny "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji schodami w dół w prawo".
[Szczegóły produktu...]

Z-9E


Znak ewakuacyjny "Drzwi ewakuacyjne prawe".
[Szczegóły produktu...]

Z-DW110


Znak na drogach wewnętrznych "Zakaz wjazdu".
[Szczegóły produktu...]

Z-DW111


Znak na drogach wewnętrznych "Zakaz ruchu".
[Szczegóły produktu...]

Z-DW112


Znak na drogach wewnętrznych "Ograniczenie prędkości do 5 km/h"
[Szczegóły produktu...]

Z-DW114


Znak na drogach wewnętrznych "Zakaz zatrzymywania się".
[Szczegóły produktu...]

Z-DW115


Znak na drogach wewnętrznych "Stop".
[Szczegóły produktu...]

Z-DW117


Znak na drogach wewnętrznych "Parking".
[Szczegóły produktu...]

Z-DW118


Znak na drogach wewnętrznych "Ograniczenie prędkości do 20 km/h".
[Szczegóły produktu...]

Z-IB09


Instrukcja BHP ?Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach + instrukcja obsługi apteczki?.
[Szczegóły produktu...]

Z-IB1


Instrukcja BHP ?Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników?.
[Szczegóły produktu...]

Z-IB10


Instrukcja BHP ?Instrukcja obsługi apteczki?.
[Szczegóły produktu...]

Z-IB13


Instrukcja BHP ?Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej?.
[Szczegóły produktu...]

Z-IB4


Instrukcja BHP ? Instrukcja pierwsza pomoc w nagłych wypadkach?.
[Szczegóły produktu...]

Z-IB5


Instrukcja BHP ?Ratowanie osób porażonych prądem?.
[Szczegóły produktu...]
Wyświetl #  
Wyniki 1 - 100 z 164
Wszelkie prawa zastrzeżone NTB @ 2013 logo